Media Monitoring System

Copyright (c) 2002 - 2011 FERRO Software.Wszelkie prawa zastrzeżone.    www.ferro.com.pl    ferro@ferro.com.pl


Media Monitoring System (MMS) to pierwszy polski system umożliwiający rejestrację obrazu i dźwięku z wielu stacji radiowych i telewizyjnych jednocześnie. Przeznaczony jest dla firm zajmujących się monitorowaniem środków masowego przekazu. Dzieki systemowi MMS, Państwa firma ma szansę zdobycia nowych klientów i zwiększenia dochodów.

System MMS składa się z sześciu programów, które umożliwiają nagrywanie audycji radiowych i telewizyjnych, zarządzanie procesem nagrywania oraz prezentację nagranych materiałow.

Program realizujący nagrywanie audycji telewizyjnych jako źródło sygnału wykorzystuje, popularne karty TV. Zgrywany materiał może być poddawany automatycznej kompresji DivX lub MPEG-4 co pozwoli na dostarczanie materiałów do klienta na jednej płycie CD. Nazwy nagranych plików zawierają datę, godzinę oraz nazwę programu z którego pochodzi dana sekwencja, co w połączeniu z wydajną kompresją, pozwala stworzyć własne, obszrne archiwum nagrań.

Obecnie w internecie nadają swój program już prawie wszystkie stacje radiowe. System MMS wykorzystuje właśnie internet jako źródło sygnału radiowego. Rozwiązanie takie posiada wiele zalet. Pozwala na monitorowanie programu stacji radiowych, których synał nie jest dostępny na danym obszarze w tradycyjny sposób. Dzieki temu można monitorować stacje regionalne o małym zasięgu co z pewnością zwiększy konkurencyjność Państwa firmy. Drugą zalatą wynikającą z wykorzystania internetu jako źródła sygnału radiowego to możliwość jednoczesnego nagrywania audycji wielu stacji przy minimalnych wymaganiach sprzętowych. Zgrywany materiał, podobnie jak to ma miejsce w przypadku nagrań telewizyjnych, może być poddawany automatycznej kompresji. System MMS potrafi kompresować materiał audio do formatu MP3 co pozwala odtwarzać nagrania na dowolnym komputerze bez specjalnego oprogramowania.

MMS jest systemem rozproszonym, co oznacza, że każdy program wchodzący w jego skład może pracować na innym komputerze. Przważnie na potrzeby MMS przeznacza się od kilku do kilkunastu komputerów. Jedne nagrywają sygnał telewizyjny inne radiowy. Pracą wszystkich komputerów steruje się z jednego stanowiska dzięki czemu cały system może obsługiwać jedna osoba. Program zarządzający pozwala na zaprogramowanie audycji, które należy nagrać. Wystarczy ustawić termin nagrania, nazwę stacji telewizyjnej lub radiowej podać długość nagrania i dodać do listy zadań. Moduł zarządzający w odpowiednim czasie, sam dokona wyboru komputera, który powinien nagrywać i prześle do niego polecenie przechwycenia odpowiedniej sekwencji audio lub wideo.

Na potrzeby systemu MMS można przeznaczyć dwa lub trzy komputery, a w późniejszym czasie dodać kolejne stanowiska. Komputery przeznaczone do pracy z programami MMS można w tym samym czasie wykorzystywać także do innych celów. System MMS można konfigurować w dowolny sposób, np. komputer na którym zainstalowano moduł zarządzający może pracować także jako stacja robocza realizująca nagrywanie audycji radiowych i telewizyjnych.


Kolejną częścią systemu MMS są programy pozwalające na prezentację sekwencji audio, wideo oraz dodatkowych informacji przeznaczonych dla klienta (np. tekstów prasowych). Programy te nagrywa się wraz z przygotowanymi materiałami radiowymi i telewizyjnymi na płytę CD. Po włożeniu przez klienta płyty do odtwarzacza, nastąpi automatycznie uruchomienie programu systemu MMS prezentującego logo Państwa firmy wraz z informacją na temat zawartości płyty lub inną wiadomością tekstową. W programie tym klient ma możliwość wyświetlenia przygotowanych plików multimedialnych lub przejścia do katalogu zawierającego materiały prasowe. Po wybraniu polecenia odtwarzania, zostanie uruchomiony program multimedialny systemu MMS, w którym w postaci listy zawierającej datę, godzinę oraz nazwę programu zostanie przedstawiona zawartość płyty.

Dzieki systemowi MMS Państwa firma będzie mogła poszerzyć zakres swojej działalności o profesjonalny monitoring radia i telewizji. Możliwe stanie się monitorowanie stacji radiowych niedostępnych na Państwa terenie w tradycyjny sposób. System MMS pozwoli stworzyć własne archiwum nagrań audycji radiowych i telewizyjnych co ułatwi prowadzenie wszelkiego rodzaju statystyk oraz zapewni dostęp do materiałów archiwalnych w przyszłości.


Zobacz instrukcję obsługi do jednej z wersji Media Monitoring System (wcześniej Monitorowanie i Archiwizacja Mediów) >> INSTRUKCJA OBSŁUGISłowa kluczowe:
program oprogramowanie system radio telewizja radia i telewizji monitoring mediów prasy radia internetu media monitoring monitorowanie monitoring polityczny monitoring gospodarczy monitoring ekonomiczny wycinki prasowe nagrywanie programów telewizyjnych i radiowych media multimedia telewizja radio internetowe monitorowanie mediów archiwizacja reklama kampania wybory TV publicystyka prasa raport

Copyright (c) 2002 - 2011 FERRO Software.Wszelkie prawa zastrzeżone.    www.ferro.com.pl    ferro@ferro.com.pl